• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla naszego państwa jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których podczas zgłaszania patentu jest dość sporo. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Istotnym argumentem na plus jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wyznaczonych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Przejdź do strony

2. Odwiedź stronę

3. Wejdź

4. Przejdź dalej

5. Sprawdź stronę Rola Japonii w światowej ekonomii.

Categories: Biznes

Comments are closed.