• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria alokacji zasobów a efektywność alokacji kapitału.

Fach geodety jest zawodem nadzwyczaj intrygującym i jak się okazuje, geodeta ma okazję znaleźć zatrudnienie w różnych branżach. Geodeci potrzebni są nie wyłącznie architektom, jakkolwiek również budowlańcom, których obowiązkiem, po zwieńczeniu prac budowlanych jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, której częścią są prace geodezyjne. Liczą one przede wszystkim na wykonaniu pomiaru powykonawczego. Geodezja jest wobec tego nauką, która ma związki z innymi dyscyplinami naszego życia. W najprostszym znaczeniu jest to niemniej jednak nauka o wielkości i kształcie ziemi, której zamiarem jest wykonywanie dokładnych pomiarów na obszarach pokaźniejszych i mniejszych. Geodezja ma jednak na celu nie wyłącznie wykonywanie całkowitych pomiarów, bo jej istotą są też liczne inne prace geodezyjne – przetestuj ANCHOR. Geodeci zajmują się też dokonywaniem obliczeń geodezyjnych, sporządzaniem i przetwarzaniem specyfikacji o zakresie geodezyjnym, wykonywaniem fotografii do map i innych opracowań graficznych lub aktualizacją baz danych informacji przestrzennych.

1. Aktualności

2. Wypróbuj za darmo

3. Informacje

4. Zobacz stronę

5. Wskazówki

Categories: Finanse

Comments are closed.